Planeringschef sökes för uppdrag i Gävle


Interim planeringschef sökes till uppdrag i Gävle.

Uppdraget innebär ett strategiskt ansvar för kundens övergripande planeringsfrågor utifrån ett hållbart samhällsutvecklingsperspektiv. Vilket innebär att driva och samordna kundens strategiska planeringsarbete inom bland annat fysisk planering, utveckling av infrastruktur, exploatering och miljö. Arbetet förutsätter ett övergripande samarbete mellan berörda verksamheter i samhällsbyggnadsprocessen, planeringschefen är motor i denna samordning, precis som i det utåtriktade arbetet med övriga samhällsaktörer.

Uppdraget börjar i mitten av augusti och pågår i mellan 3-5 månader och är om heltid (100%).

Arbetsuppgifter
Ansvarsområden
• Strategiskt ansvar för att driva och samordna kundens övergripande planeringsarbete inom mark – miljö – och planområdena utifrån ett hållbart samhällsutvecklingsperspektiv
• Utveckling av exploateringsekonomi, portföljstyrning och nödvändiga strategiska styrdokument
• Leda, fördela och följa upp avdelningens ekonomi, mål och resultat.
• Ansvara för avdelningens verksamhetsprocesser samt att initiera, driva och följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet, bland annat genom omvärldsbevakning
• Nära samarbete med tjänstemän verksamma både inom samhällsbyggnadsprocessen och övriga processer såsom exempelvis ekonomi och näringsliv

Vem är du?
Kvalifikationer

• Högskole-/universitetsexamen inom relevant område.
• Flerårig strategisk erfarenhet från ett eller flera av avdelningens verksamhets/arbetsområden.
• Erfaren chef och ledare på en strategisk nivå i en större organisation.
• Förståelse och intresse för ledarskap i en politiskt styrd organisation.
• Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Personliga kompetenser

Leda och följa upp
• Anger riktningen för verksamheten och klargör målen och varför de är viktiga.
• Sätter normer för lämpligt beteende utifrån gällande styrdokument och föregår med gott exempel.
• Motiverar medarbetare, delegerar och ger dem befogenheter.
• Att leda genom andra ledare/specialister och uppnå resultat

Problemlösning
• Ser till helheten och prioriterar utifrån övergripande strategier
• Analyserar och utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
• Tar snabbt in ny kunskap och använder sin erfarenhet på ett flexibelt sätt

Påverkan
• Etablerar trovärdighet; tvekar inte att anta utmaningar och förmedlar energi i kommunikationen med andra
• Lyckas påverka andras åsikter eller beteenden genom att tydligt ta ställning i olika frågor

Skapa relationer och nätverk
• Skapar goda relationer till kunder och personal
• Bygger omfattande effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen
• Kommer bra överens med personer på alla nivåer
• Hanterar konflikter
• Använder humor för att förstärka relationerna med andra

Företagsbeskrivning
Prime Professional bemannar och rekryterar till arbetstillfällen inom Ekonomi, HR/Lön, Administration och Reception i hela Sverige.

Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får chansen att bredda din kompetens och arbeta inom olika områden hos både privata och offentliga arbetsgivare efter dina önskemål. Att bli rekryterad innebär att du blir direktanställd hos något av våra kundföretag och får möjligheten att utvecklas inom just ditt område. Prime Professional är ett auktoriserat bemannings-och rekryteringsföretag som erbjuder delaktighet, trivsel, gemenskap med aktiviteter och stärkande konsultträffar. Vi arbetar nära våra konsulter och ger kontinuerlig handledning och uppföljning.

Är du en engagerad och driven person? Vi ser fram mot att få kontakt med dig.

Besök gärna vår hemsida www.primeprofessional.se

Publicerad:
Mon, 28 Jun 2021 22:00:00 GMT
Stad:
Gävle